Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí

Částka 57/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 29.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

274

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 26. května 1992

o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí

Federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem vnitra podle § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákona č. 59/1992 Sb. (úplné znění č. 60/1992 Sb.), a podle § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem vnitra České republiky podle § 52 odst. 2 a 3 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.) a podle § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, a ministerstvo financí Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem vnitra Slovenské republiky podle § 51 odst. 2 a 3 zákona Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb., o volbách do Slovenské národní rady, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 104/1992 Sb. (úplné znění č. 179/1992 Sb.), a podle § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, stanoví:


§ 1

(1) Odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, který nemá nárok na pracovní volno s náhradou mzdy,1) činí částku 500 Kčs. Odměna je osvobozena od daně ze mzdy.

(2) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí

a) v České republice obecní (městský) úřad nebo úřad, který plní funkci obecního úřadu, v jehož obvodu je okrsková volební komise zřízena;

b) ve Slovenské republice příslušný obecní úřad nebo městský úřad a v hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě a v městě Košice příslušný magistrát.

(3) Odměna se vyplatí do 30 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí.

§ 2

(1) Zaměstnavatel, který vyplatil náhradu mzdy nebo platu,2) uplatní nárok na úhradu této náhrady u

a) federálního ministerstva vnitra, jde-li o členy Ústřední volební komise;

b) ministerstva vnitra České republiky, jde-li o členy České volební komise a krajských volebních komisí v České republice;

c) ministerstva vnitra Slovenské republiky, jde-li o členy Slovenské volební komise;

d) okresních úřadů, jde-li o členy okresních volebních komisí v České republice a členy krajských volebních komisí a okresních volebních komisí ve Slovenské republice;

e) úřadu uvedeného v § 1 odst. 2, jde-li o členy okrskových volebních komisí.

(2) Náhrady vyplatí orgány uvedené v odstavci 1 zaměstnavatelům do 15 dnů od uplatnění nároku.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Ing. Dančo CSc.v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 52 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění č. 60/1992 Sb.).
§ 52 odst. 3 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady (úplné znění č. 120/1992 Sb.).
§ 51 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb., o volbách do Slovenské národní rady (úplné znění č. 179/1992 Sb.).

2) § 52 odst. 2 zákona č. 47/1990 Sb.
§ 52 odst. 2 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb.
§ 51 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb.

Přesunout nahoru