Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 261/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

Částka 55/1992
Platnost od 01.06.1992
Účinnost od 01.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992,

kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/ 1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

Vláda České republiky nařizuje k provedení § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., se mění takto:

1. Dosavadní příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2. Dosavadní příloha č. 2 se nahrazuje novou pří lohou č. 2, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Čl. II

Odměny podle tohoto nařízení se poprvé poskytnou za měsíc květen 1992.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 261/1992 Sb.

Odměny členům zastupitelstev v obcích

obec (městský obvod, městská část)členové zastupitelstev v obcích dlouhodobě uvolnění pro výkon funkcečlenové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce
starosta primátorzástupce starosty náměstek primátorastarostyzástupce starostyčlena obecní rady předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu
12345
Kčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčně
od dood dood dood dodo
do 500 obyvatel3380 - 4880-1000 - 1500700 - 1000150
nad 500 do 1500 obyvatel3750 - 53803250 - 42501100 - 1800800 - 1400150
nad 1500 do 3000 obyvatel4000 - 58803500 - 48801300 - 2500900 - 1700150
nad 3000 do 10 000 obyvatel4620 - 62503880 - 5500--200
nad 10 000 do 20 000 obyvatel5250 - 70004500 - 5880--200
nad 20 000 do 50 000 obyvatel6250 - 83805250 - 7000--400
nad 50 000 do 100 000 obyvatel6880 - 91205500 - 7620--400
statutární města a města nad 100 000 obyvatel7875 - 10 1206250 - 8375--500

Poznámka: Pokud bude v obcích od 500 do 3000 obyvatel dlohodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce pouze jeden člen obecního zastupitelstva jako zástupce starosty, odměňuje se podle sloupce 1.

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 261/1992 Sb.

Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy

členové zastupitelstva hlavního města Prahy dlouhodobě uvolnění pro výkon funkcečlenové zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce
primátoranáměstka primátoraostatních členů rady zastupitelstvačlena rady zastupitelstvapředsedy komise předsedy zvláštního orgánu
12345
Kčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčně
od dood dood dododo
10 000 -15 0006800- 91206000- 78801000500
Přesunout nahoru