Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 246/1992 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Částka 50/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 29.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
6 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 246/1992 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Právní úprava má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice, zpřísnění podmínek chovu vybraných velkých šelem a primátů, řádné transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zlepšení fungování institutu zvláštního opatření, a to zejména ve vztahu k financování těchto opatření, předběžné náhradní péče a propadnutí týraného zvířete, a odstranění výkladových a aplikačních problémů zákona na ochranu zvířat.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

Hlavním účelem zákona je provedení adaptace právního řádu České republiky na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, resp. využívání invazních nepůvodních druhů.

Poslední změna: 22.01.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Vyhláška reaguje na novelu zákona na ochranu zvířat, která stanovila zákaz chovu a usmrcování kožešinových zvířat, a to od 1. 2. 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.02.2019 pod číslem 34/2019 Sb. s účinností od 27.02.2019
Návrh poslanců na vydání zákona o zákazu halál porážek

Zakázání porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážení zvířat.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Stanovení obecného zákazu chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získávání kožešin. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 255/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017