Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků

Částka 5/1992
Platnost od 20.01.1992
Účinnost od 20.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, se mění takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 1 písm. b) a odstavec 2; dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. V § 3 odst. 1 se na konci vypouští slovo "(§ 4)".

3. § 4 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Miller v. r.

Přesunout nahoru