Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 23/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/1992
Platnost od 20.01.1992
Účinnost od 20.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I, Čl. IIzrušeno

Čl. III

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 1 se vypouštějí slova "a vodní". Za slova "potravinářský průmysl", se vkládají slova "veřejné vodovody a veřejné kanalizace".

2. V § 19 odst. 2 se slova "ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod" nahrazují slovy "vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství".


Čl. IV

Zrušují se:

1. Nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.

2. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 66/1987 Sb., o České vodohospodářské inspekci.

Čl. V

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.


Příloha k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb.

Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorií

I. kategorie:Technické jednotky:Rozhodující ukazatel:
1.výroba sulfitové celulózy (nebělené)1 t výrobkuBSK5
2.výroba viskózových vláken1 t výrobkuCHSK
3.výroba klihu a želatiny1 t surovinyBSK5
4.tepelné zpracování hnědého uhlí10 t prosazeného uhlífenoly
5.prádla vlny200 kg prané vlnyBSK5
6.výroba kyanovodíku a kyanidů100 kg výrobkuCN-
7.máčírny lnu a konopí1 t suchého stonkuBSK5
8.koželužny1 t surovinyBSK5
9.galvanizovny a provozovny s tepelnou úpravou kovů0,5 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících kyanidy nebo těžké kovy nebo 5 kg ostatních druhů spotřebovaných chemikálií+
10.dělení butadienu měďnými solemi1 kg spotřebovaných měďných solíCHSK
11.suchá destilace dřeva2 t zpracovaného dřevaBSK5
12.chemická úprava uranové rudy5 t rudninyU
13.výroba pesticidních látek na bázi organických látek s obsahem fosforu, chlorovaných uhlovodíků a na bázi pentachlorfenolu100 kg vyrobeného prostředkuCHSK
14.výroba biologicky neodbouratelných saponátů a saponátových detergentů100 kg aktivní látky ve výrobkuCHSK
15.výroba mazacích olejů10 t surovinyropné látky
16.výroba syntetického fenolu1 t výrobkufenoly
17.výroba syntetického lihu1 t výrobkuBSK5
18.výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézou100 kg výrobkuBSK5
19.výroba čistých chemikálií s obsahem těžkých kovů a radioaktivních látek100 kg výrobku+
20.zpracování technických tuků1 t zpracovaného tukuBSK5
21.veterinární asanační ústavy2 t zpracované surovinyBSK5
22.fosfátovny1 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících těžké kovy nebo 10 kg ostatních druhů spotřebovaných chemikálií+
23.koželužská výroba kožešin ze zvířecích kožek500 kg zpracované surovinyBSK5
24.výroba výbušnin ve strojírenském závodě1 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících těžké kovy+
25.výroba slinutých karbidů, měkkých feritů apod.10 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících těžké kovy nebo 100 kg ostatních spotřebovaných chemikálií+
26.výroba chromočinící lázně1 kg zpracovaného dichromanu sodnéhoCr
27.výroba baterií (akumulátory, suché články apod.)1 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících těžké kovy+
28.chemické čistírny oděvů25 kg vyčištěných oděvůCHSK
II. kategorie:Technické jednotky:Rozhodující ukazatel:
1.tepelné zpracování černého uhlí10 t prosazeného uhlífenoly
2.výroba chemické dřevoviny1 t výrobkuBSK5
3.výroba sulfátové celulózy1 t výrobkuBSK5
4.zpracování dehtu1 t zpracovaného dehtuCHSK
5.výroba škrobu500 kg zpracovaných bramborBSK5
6.výroba kyseliny citronové1 t zpracované surovinyBSK5
7.výroba droždí500 kg zpracované surovinyBSK5
8.výroba krmiv kvasnou cestou1 t surovinyBSK5
9.výroba plastické kůže100 m2 vyrobené kůžeCHSK
10.sýrárny500 l zpracovaného mlékaBSK5
11.jatky100 kg masa v živé vázeBSK5
12.zpracování drůbeže100 kg zpracované drůbežeBSK5
13.výroba umělých klihkových střev200 kg zpracované surovinyBSK5
14.výroba mýdla1 t výrobkuext. látky
15.výroba jedlých tuků3 t výrobkuBSK5
16.výroba biologicky odbouratelných saponátů a saponátových detergentů100 kg aktivní látky ve výrobkuBSK5
17.chemická úprava rud10 t suroviny+
18.výroba pesticidních látek (pokud nejsou uvedeny v I. kategorii)100 kg vyrobeného prostředkuCHSK
19.výroba organické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích100 kg výrobku+
20.výroba dřevovláknitých desek500 kg výrobkuBSK5
21.mokré odkorňování dřeva, paření dřeva1 t surovinyCHSK
22.výroba chloroprenového kaučuku1 t výrobkuBSK5
23.výroba antibiotik1 t suroviny na živnou půduCHSK
24.mokrá přádelna provozu lýkových vláken1 m3 použité vodyCHSK
25.vaječná výroba v drůbežářských závodech50 kg nezahuštěného vaječného obsahuBSK5
26.výroba cukru1 t zpracované řepyBSK5
27.infekční oddělení zdravotnických zařízení5 m3 použité vodyBSK5
28.masná výroba100 kg masných výrobkůBSK5
29.sušárny brambor200 kg surovinyBSK5
30.sídliště0,5 připojeného ekv. obyvateleBSK5
31.čokoládovny - výroba poločokoládového želé a žvýkací gumy1 t výrobkuBSK5
32.strojírenská výroba - použití řezných a chladících emulzí5 kg použitých ropných látekropné látky
33.výkrmny vepřů0,2 chovaného kusuBSK5
34.lihovary500 kg surovinyBSK5
35.restaurace a ubytovací zařízení1 připojený obyvatel (počet připojených obyvatel se vyjádří jako součet pětinásobku ubytovací kapacity a počtu hlavních jídel připravovaných průměrně za den) BSK5
36.mísírny tekutých krmiv100 l vyrobeného krmivaBSK5
37.mrazírny (výroba předsmažených bramborových hranolků, smetanových krémů s čokoládovou polevou, zpracování ryb a zeleniny apod.)1 t výrobkuBSK5
38.výroba krystalické glugózy a glukózového cukru1 m3 použité vodyBSK5
39.výroba škrobu v obilných škrobárnách500 kg zpracované moukyBSK5
40.výroba pektinu100 kg zpracované suroviny, tj. jablečných výliskůBSK5
41.výroba skleněných vláken1 m3 apretační emulze+
42.výroba škrobových lepidel200 kg surovinyBSK5
43.loupárny brambor100 kg zpracované surovinyBSK5
44.výroba sulfitové celulózy s regenerací varného louhu1 t výrobkuBSK5
45.paření brambor100 kg zpracované surovinyBSK5
46.praní peří500 kg zpracovaného peříBSK5
47.výroba kostní moučky100 kg výrobkuBSK5
48.lakovny s mokrými odlučovači20 kg spotřebovaných barevCHSK
III. kategorie:Technické jednotky:Rozhodující ukazatel:
1.výroba lepenky (ze starého papíru nebo hadrů)0,5 t výrobkůNL
2.pivovary1 m3 vystaveného pivaBSK5
3.sladovny0,5 t výrobkuBSK5
4.konzervárny ovoce, zeleniny a masa100 kg výrobkůBSK5
5.výroba polévkového koření1 t surovinyBSK5
6.výkrmny kachen10 chovaných kachenBSK5
7.mořírny barevných kovů200 l použité vody+
8.mořírny železa1 m3 použité vodycelkové Fe
9.výroba anorganické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích1 t výrobku+
10.výroba butadienového kaučuku1 t výrobkuBSK5
11.výroba gumárenského regenerátu1 t výrobkuBSK5
12.praní prádla20 kg prádlaBSK5
13.rafinerie benzolu1 t surovinyCHSK
14.výroba průmyslových hnojiv10 t výrobku tel quel+
15.výroba papíru0,5 t výrobkuNL
16.výroba dřevité lepenky a bílé dřevoviny1 t výrobkuNL
17.válcovny kovů, tažírny drátů10 t výrobkůropné látky
18.konzumní mlékárny500 l mlékaBSK5
19.sušárny mléka2 m3 mlékaBSK5
20.bělení celulózy10 t bělené surovinyBSK5
21.zušlechťování textilu a karbonizace vlny20 kg výrobkuBSK5
22.mytí dopravních, stavebních, zemědělských strojů a jejich součástí100 l použité vodyropné látky
23.gumárenská výroba1 t směsiCHSK
24.výroba čistých chemikálií s výjimkou výrob uvedených v I. kategorii100 kg výrobků+
25.výroba polymerů s výjimkou kaučuku1 t výrobkuCHSK
26.finální výroba a adjustace léků100 kg výrobkuBSK5
27.neinfekční oddělení zdravotnických zařízení5 m3 použité vodyBSK5
28.ošetření a tavení sýrů500 kg výrobkůBSK5
29.rumplovny skla100 kg rumplovaného sklaNL
30.lodní doprava20 kg spotřebovaných pohonných hmotropné látky
31.výroba nealkoholických nápojů5 m3 výrobkůBSK5
32.mlýnský provoz1 t vypraného obilíBSK5
33.alkalické odmašťování kovů100 l použité vodyropné látky
34.opravny strojů kromě alkalického odmašťování kovů200 l použité vodyropné látky
35.flotační úprava rud5 t vsázky rudyNL
36.výroba hliníkových slitin1 t výrobkuNL
37.výroba olova a olověných slitin5 t výrobkuPb
38.kotelny na kapalná paliva (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn)1 t spotřebovaného kapalného palivaropné látky
39.sklady ropných látek (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn)10 t skladovací kapacityropné látky
40.výroba panelů1 m3 použité vodyNL
41.dezinfekční stanice (ČSD)1 m3 použité vodyropné látky
42.brusírny skla200 l použité vodyNL
43.broušení tmelu1 m3 použité vodyNL
44.strojírenská výroba (pokud není v jiných kategoriích)1 m3 použité vody+
45.lahůdkářská výroba (výrobky studené kuchyně, zavináče, saláty apod.)50 kg výrobkůBSK5
46.slévárenská výroba1 t výrobkuNL
47.lokodepo ČSD100 l použité vodyropné látky
48.řezání a broušení kamene1 t zpracované surovinyNL
49.pekárny a cukrárny1 t výrobkuBSK5
50.výroba eternitu1 m3 použité vodyNL
51.výroba geoditu (kysličník železitý pro magnetofonové pásky)100 kg výrobkuFe
52.výroba chmelového extraktu500 kg zpracovaného chmeleBSK5
53.výroba technických plynů100 kg acetylenu nebo 100 m3 kyslíkuropné látky
54.opravny akumulátorů100 l použité vody+
55.odpadní vody z mléčnic50 l nadojeného mlékaBSK5
56.zpracování ovoce (výroba moštů, sirupů a ovocných vín a koncentrátů)200 kg výrobkůBSK5
57.výroba inkoustů, tuší, kancelářských lepidel, vodových, anilinových, razítkovacích, temperových a plakátových barev, průmyslových, krejčovských a školních kříd, modelovacích hmot apod.1 m3 použité vody+
58.polygrafický průmysl4 m3 použité vody+
59.výroba vín100 kg zpracovaných hroznůBSK5
60.lisování výrobků z plastů500 kg zpracované surovinyropné látky
61.výroba nábytku, lignátových a cembalitových desek0,5 m3 zpracované zaÂkladní surovinyCHSK
62.výroba tenkostěnných gumových výrobků100 kg latexu v suché vázeCHSK
63.skladování nitrocelulózy1 m3 odpadní vodyNL
64.výroba montovaných bytových jader1 m3 použité vody+
65.stáčení vín5 m3 výrobkuBSK5
66.výroba vína (od kvašení moštů)1 m3 výrobkuBSK5
67.rafinace surového cukru5 t rafinádyBSK5
68.výroba obvazové a buničité vaty rozdělení na:
papírenská výroba1 t výrobkuNL
zušlechťování textilu100 kg výrobkuNL
69.výroba hliníkových fólií a obalů pro potravinářský průmysl1 t výrobkuropné látky
70.mytí lahví v potravinářském průmyslu1 m3 oplachové vody+ (pH)
71.eloxovny500 l použité vody+
72.leštění skla (kyselé odpadní vody z adsorberů)500 l odpadní vody+ (pH)
73.výroba lihovin (destilace ovocných kvasů a vína na destiláty, příprava lihovin, plnění do lahví)1 m3 odpadní vodyBSK5
74.zpevněné odstavné plochy motorových vozidel10 m2 využívané odstavné plochyropné látky
75.odpadní vody z kotelen100 W instalovaného výkonu kotlůrozpuštěné látky
76.chemické matování a leptání skla500 l odpadní vody+ (pH)
77.zpracování ropy na paliva5 t zpracované ropyCHSK
78.těžba ropy5 t vytěžené ropyropné látky
79.strojní výroba skla1 t výrobkuropné látky
90.výroba keramiky1 t výrobkuNL
IV kategorie:Technické jednotky:Rozhodující ukazatel:
1.briketárny5 t výrobkuNL
2.hydraulická doprava popílku a škváry2 t prosazeného uhlíNL
3.granulace strusky5 t surovinyNL
4.prádla uhlí2 t surovinyNL
5.výroba železa2 t výrobkuNL
6.plavírny kaolínu a hlín1 t surovinyNL
7.těžba uranu1 t rudninyU
8.chemická úpravna vody10 m3 upravené vodyNL
9.magnetická a mechanická úprava rudy1 t zpracované rudninyNL
10.odpadní vody ze skrápění uhlí při vykládce10 t vyloženého uhlíNL
11.těžba a úprava slévárenských písků1 t vytěženého a upraveného pískuNL
12.odpadní vody z praní pískových filtrů100 m3 upravené vodyNL
13.živičné obalovny1 t vyrobené směsiNL
14.výroba cementu5 t výrobku (cementu)NL
15.těžba a praní kamene3 t vytěženého kameneNL
16.příprava betonových směsí1 m3 betonové směsiNL
17.odpadní vody z koupališť1 m3 objemu koupaliště+
18.oteplené odpadní vody (změna jakosti spočívá pouze ve změně teploty)1 m3 odpadní vodynestanovuje se
19.výroba elektrické energie v jaderné elektrárně
- provozovaná elektrárna5000 kWh vyrobené elektrické energie+
- odstavená elektrárna, případně blok1 kW instalovaného výkonu+

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

2) Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

3) § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb.

4) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

5) Nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

6) § 24 odst. 6, § 30 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb.

Přesunout nahoru