Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 21/1992 Sb.Zákon o bankách

Částka 5/1992
Platnost od 20.01.1992
Účinnost od 01.02.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
31 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 21/1992 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Adaptace zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Poslední změna: 13.04.2021 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění)
Návrh vyhlášky o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Návrh je předkládán, protože úprava o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva chyběla, zatímco obdobná úprava je v ostatních sektorech finančního trhu obsažena v příslušných vyhláškách ČNB. Návrh tak směřuje k harmonizaci přístupu k úpravě odměny likvidátora na finančním trhu.

Poslední změna: 13.04.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Zákon adaptuje do českého právního řádu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu.

Poslední změna: 01.02.2021 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách

Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.

Poslední změna: 27.01.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 28.12.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Návrh je předkládán za účelem transpozice předpisů Evropské unie do Českého právního řádu.

Poslední změna: 13.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vyhláška je předkládána jako prováděcí právní předpis k zákonu, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.08.2020 v částce č. 143 pod číslem 355/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

Novela zákonů reaguje na potřebu uvést stávající úpravu obou zákonů do souladu se sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a novou legislativu, týkající se ochrany osobních údajů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.08.2020 v částce č. 135 pod číslem 338/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Poslanecký návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů

Cílem návrhu je zrušení exekučního řádu a předpisů, které jej provádějí. Motivací navrhovatele je omezení moci vlivové skupiny, která se vytvořila okolo exekutorů po přijetí exekučního řádu, návrat k vymáhání soudních rozhodnutí státními úředníky a zlepšení postavení dlužníků.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2020 v částce č. 88 pod číslem 238/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 119/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2020 pod číslem 49/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o realitním zprostředkování

Novela má za cíl řešit opakující se problémy, které vznikají při praxi realitních kanceláří. Cílem úpravy je vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování, posílit ochranu klientů a zvýšit důvěru v realitní služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.02.2020 pod číslem 39/2020 Sb. s účinností od 03.03.2020
Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona v zásadě zcela nahrazuje stávající úpravu hypotečních zástavních listů v § 28 až 32 zákona o dluhopisech novou úpravou tzv. krytých dluhopisů.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících

Zákon uvádí stávající právní úpravu do souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, provádí terminologické změny. Zákonem se rovněž zavádí nová právní úprava sdílení informací o kybernetických útocích mezi relevantními subjekty na finančním trhu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a některé další související zákony

Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy v zákoně č. 256/2014 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 204/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a další související zákony

Novela zavádí transparentnější kontrolu financování politických stran a politických hnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 302/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů

Zákon navazuje na návrh zákona o centrální evidenci účtů změnou souvisejících zákonů, do kterých zasahuje jen v míře nezbytně nutné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 301/2016 Sb. s účinností od 06.10.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Zákon posiluje ochranu spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.08.2016 pod číslem 258/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Návrh zákona o Centrální evidenci účtů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů

Cílem zákona je zřízení Centrální evidence účtů.

Ukončeno: 02.02.2016 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem harmonizovat úroveň ochrany vkladatelů a zajistit stejnou míru stability systémů pojištění vkladů ve všech členských státech Evropské unie.

Návrh neprošel 27.01.2016 (Návrh vzat zpět)
Návrh vyhlášky o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Vyhláškou se stanoví vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta k provedení ustanovení zákona o bankách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.01.2016 pod číslem 12/2016 Sb. s účinností od 20.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů.Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech.

Ukončeno: 21.12.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh zákona, kterým se mění zákony č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 21/1992 Sb., o bankách, 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech

Návrh má umožnit zpravodajským službám přístup k údajům uchovávaným Generálním finančním ředitelstvím, bankami a údajům v databázích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.09.2015 pod číslem 219/2015 Sb. s účinností od 25.09.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Navrhovaná změna legislativy zvyšuje transparentnost poskytovaných produktů, umožní Ministerstvu financí efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu a potažmo kontrolu úvěrů poskytovaných Českou exportní bankou, a.s.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.09.2015 pod číslem 220/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015