Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 205/1992 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 41/1992
Platnost od 15.05.1992
Účinnost od 05.06.1992
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

205

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 14. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 30 odst. 3 zní:

"(3) Sněmovna lidu se volí na období čtyř let.".

2. Čl. 31 odst. 3 zní:

"(3) Sněmovna národů se volí na období čtyř let. Volební období Sněmovny národů počíná a končí s volebním obdobím Sněmovny lidu.".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do Federálního shromáždění.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru