Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 197/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 13.05.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

197

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1992,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 3 sa za slovo "nesmie" vkladajú slová "do 28. mája 1992" a text "25 %" sa nahrádza textom "45 %".

2. V § 31 sa slová "§ 2 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 3" a dátum "1. marcom 1993" sa nahrádza dátumom "28. májom 1992.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru