Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 188/1992 Sb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 13.05.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. marca 1992

o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Volebné obdobie Slovenskej národnej rady trvá 4 roky.

Čl. 2

(1) Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje

a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do Slovenskej národnej rady alebo orgánov miestnej samosprávy,

b) o sťažnostiach proti výsledku volieb do Slovenskej národnej rady alebo do orgánov miestnej samosprávy.1)

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky len do zriadenia Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Čl. 3

Ustanovenie čl. 1 nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady. Ustanovenie čl. 2 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 3 písm. c), d) ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1991 Zb. o Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru