Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1992 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách

Částka 39/1992
Platnost od 05.05.1992
Účinnost od 01.09.1992
Zrušeno k 11.01.2005 (13/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 31. března 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

V § 24 odst. 1 se v předposlední větě slova "§ 23 odst. 4" nahrazují slovy "§ 23 odst. 3".

Čl. II

Příloha č. 1 vyhlášky ministerstva školství, mláde že a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

1. V oddílu A se za kódy 24-11-4/03, 64-46-4 vkládají nové studijní obory, které znějí:

"24-11-4/04 Programování a obsluhu technologických pracovišť H, D 12 12
64-61-4:01 Obchodník
Obchodnice
H, D1212".

2. V oddílu A se před kód 37-91-4 vkládá studijní obor, který zní:

"37-58-4Operátor provozu a ekonomiky dopravy
Operátorka provozu a ekonomiky dopravy
H, D 12 10".

3. V oddílu A se u kódu 21-52-4, 22-62-4, 24-11-4/02, 24-11-4/03, 26-71-4, 29-60-4, 34-51-4, 34-53-4, 34-71-4, 36-56-4, 36-57-4, 36-58-4, 45-03-4, 45-56-4, 64-42-4 a 64-46-4 připojuje za název studijního oboru poznámka1), která zní:

"1) Studijní obor, popř. zaměření oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.".

4. Za oddíl A se vkládá nový oddíl B, který včetně nadpisu zní:

"ODDÍL B

Studijní obor a zaměření studijního oboru v gymnáziích

KódStudijní obor Zaměření studijního oboru na:Kód odpovídajících stud. oborů a jejich studijní zaměření podle dosavadních předpisů
Zaměření studijního oboru na: 
79-02-5Gymnázium 
01matematiku79-02-5/01
02matematiku a fyziku79-02-5/02
38programování79-02-5/38
73živé jazyky79-02-5/73
74klasické jazyky 
75výuku vybraných předmětů v cizím jazyce 
76tělesnou výchovu79-02-5/76
91vojenskou techniku79-02-5/91.

5. V oddílu C se u kódu 21-45-6 doplňuje studijní obor o zaměření, které zní:

"Užitá geologie 
Zaměření:Užitá geologie
 Stavební geologie a ekologie".

6. V oddílu C se kód 23-86-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

"23-86-6Technická administrativa
Zaměření:Strojírenství
 Hutnictví".

7. V oddílu C se do skupiny kódů 26 vkládají nové studijní obory, které zní:

"26-62-6Aplikace osobních počítačů  PMS,V
26-65-6Slaboproudá elektrotechnika V".

8. V oddílu C se do skupiny kódů 28 vkládají nové studijní obory, které zní:

"28-55-6 Ochrana, tvorba a kontrola životního prostředí   PMS
28-56-6Chemie životního prostředí". 

9. V oddílu C se do skupiny kódů 33 vkládá nový studijní obor, který zní:

"33-38-6Dřevařská a nábytkářská výroba  DSO, SAUO
 Zaměření: Dřevěné konstrukce a stavby
                Nábytkářství a čalounictví".
 

10. V oddílu C se kód 36-49-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

"36-49-6,7 Stavební obnova PMS".

11. V oddílu C se za kód 37-46-6 vkládá nový studijní obor, který zní:

"37-47-6 Zasílatelství".

12. V oddílu C se u kódu 36-51-6 a 37-42-6 doplňuje ve sloupci 3 vysvětlivka "V".

13. V oddílu C se do skupiny kódů 42 vkládá nový studijní obor, který zní:

"42-41-3 Lesní hospodářství DSO, SAUO".

14. V oddílu C se kód 42-17-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

"42-17-6Mechanizace a služby".

15. V oddílu C skupina studijních oborů kódu 53 Zdravotnictví zní:

"53-01-6Všeobecná sestraV53-01-6Zdravotní sestra
53-03-6Porodní asistentkaPMS53-03-6Ženská sestra
53-06-6Rehabilitační pracovníkPMS53-06-6Rehabilitační pracovník
53-07-6Asistent hygienické službyPMS53-07-6Asistent hygienické služby
53-08-6Zdravotní laborant 53-08-6Zdravotní laborant
53-09-6Radiologický laborantPMS53-09-6Radiologický laborant
53-10-6Zubní technik 53-10-6Zubní technik
53-11-6Farmaceutický laborant 53-11-6Farmaceutický laborant
53-12-6Oční optikPMS53-12-6Oční optik
53-14-6Ortopedický protetikPMS53-14-6Ortopedický protetik
53-15-6Zdravotnický záchranářPMS  
53-16-6ErgoterapeutPMS  
53-17-6FyzioterapeutPMS  
53-18-6Sestra pro psychiatrii   
53-19-6Sestra pro intenzivní péčiPMS  
53-20-6Sestra pro péči o dítěPMS  
53-21-3Ošetřovatel, ošetřovatelkaDSO55-72-2Zdravotník, zdravotnice, zaměření pro 01 ošetřovatelské a pečovatelské práce
   55-93-2Provoz zdravotnických zařízení".

16. V oddílu C se za kód 72-36-6 vkládá nový studijní obor, který zní:

"72-37-6 Informační systémy a služby".

17. V oddílu C se dosavadní kód studijních oborů 82-18-6 a 82-19-6 mění takto: "82-18-7 a 82-19-7".

18. V oddílu C se za kód 82-19-7 vkládá nový studijní obor, který zní:

"82-21-7Oděvní výtvarnictví PMS".

19. Vysvětlivky na konci oddílu C se doplňují a mění takto:

"SAUO - pouze studium pro absolventy tříletých učebních oborů 
 PMS - pomaturitní studium".

20. V oddílu D se za kód 26-76-4 vkládá nový studijní obor, který zní:

"26-77-4 Provozní elektrotechnika".

21. V oddílu D se za kód 64-27-4 vkládá nový studijní obor, který zní:

"64-28-4:01 Technickohospodářské a správní činnosti".

22. V oddílu D se u kódu 33-42-4, 33-43-4, 36-59-4 a 36-60-4 připojuje za název studijního oboru poznámka1), která zní:

"1) Studijní obor, popř. zaměření oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.".

23. V oddílu E se u kódu 24-66-2/09 ve sloupci 7 doplňuje kód "45-26-4".

24. V oddílu E se za kód 26-86-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"26-87-2 AutoelektrikářH12 12 26-77-4".

25. V oddílu E se za kód 28-76-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"28-77-2Chemik - laborant 
Chemička - laborantka
H,D12 12 28-58-4/01".

26. V oddílu E se vypouští kód 28-78-2.

27. V oddílu E se za kódy 29-65-2 a 29-70-2 vkládají nové učební obory, které zní:

"29-67-2:01Mlékař     
 Mlékařka    
01výrobuH,D12 10 29-59-4
02prodejH,D12 10 29-71-2
 SkladovníkH12 12 28-78-2/02 29-59-4
29-72-2Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína     
 Biochemička pro lihovarskou výrobu a výrobu vína".     

28. V oddílu E se u učebních oborů kódů 29-64-2 a 29-68-2 zavádějí zaměření učebních oborů, která zní:

"01 výrobu
02 prodej".

29. V oddílu E se za kód 31-52-2 vkládá nový učební obor, který zní:

 
"31-76-2:01Pracovník v textilním a oděvním průmyslu H,D121231-25-4
 Pracovnice v textilním a oděvním průmyslu    31-39-4/02".

30. V oddílu E se u učebního oboru 32-74-2 Obuvník zařazuje nové zaměření učebního oboru, které zní:

"05 gumovou obuv H,D 12 10 32-46-4/02".

31. V oddílu E se u učebního oboru 33-55-2 Truhlář, Truhlářka vypouští dosavadní zaměření a nahrazují se zaměřeními, která zní:

 
"01výrobu nábytkuH,D121233-55-2/0133-43-4/01
      V36-59-4/01
      V36-59-4/02
02 dřevěné konstrukceH121233-55-2/0233-42-4
      33-43-4/01
      36-59-4/01
      36-59-4/02".

32. V oddílu E skupina učebních oborů kódu 34 Polygrafie a zpracování zní:

 
"34-51-2SazečH,D7734-51-434-54-4
 Sazečka     
34-53-2Tiskař na polygrafických strojíchH7734-53-434-54-4
34-68-2RazítkářH,D17734-68-264-01-4/01
 Razítkářka     
34-70-2Tiskař na maloofsetových strojích,2)H,D121034-70-234-54-4
 Tiskařka na maloofsetových strojích2)     
34-71-2Reprodukční grafikH,D7734-71-434-54-4
 Reprodukční grafička     
34-72-2Lijec v polygrafii2)H7734-72-234-54-4
34-92-2Filmový laborantH,D71034-92-264-01-4/01".
 Filmová laborantka     

33. V oddílu E se za kód 36-66-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"36-67-2:01Montér vodopotrubář H12 10 není stanoveno
36-71-2:01SilničářH12 10 není stanoveno

34. V oddílu E se za kód 45-60-2 vkládají nové učební obory, které zní:

"45-61-2ZemědělecH,D12 12 45-01-4
     45-02-4
45-66-2/01FarmářH,D12 12 45-01-4
 Farmářka   45-02-4
45-68-2KovářH10 12 24-14-4/03".

35. V oddílu E se za kód 45-71-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"45-74-2Opravář zemědělských strojů H12 12 24-14-4/01".

36. V oddílu E se za kód 45-80-2/04 vkládají nové učební obory, které zní:

"45-81-2Chovatel koní a jezdec z povoláníH,D12 10 45-80-2/0245-02-4/01
 Chovatelka koní a jezdkyně z povolání     </< TD>
45-82-2Chovatel laboratorních zvířatH,D12 10 45-80-2/0442-02-4/01".
 Chovatelka laboratorních zvířat     

37. V oddílu E se před kód 64-51-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"64-46-2 Kosmetička D15 10 64-46-4 není stanoven".

38. V oddílu E se za kód 64-60-2/12 vkládá nový učební obor, který zní:

"64-61-2:01 Obchodník
Obchodnice 
H,D17 10 64-11-4/01".

39. V oddílu E se za kód 64-90-2/03 vkládá nový učební obor, který zní:

"64-91-2Provoz služeb pro domácnost H,D15 15 64-01-4".

40. V oddílu E se za kód 85-81-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"85-82-2Artista  H,D7 7 není stanoveno".

41. V oddílu E se u kódu 22-75-2/01, 24-66-2/05, 24-66-2/06, 24-66-2/08, 34-70-2, 34-72-2, 45-76-2, 45-80-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 2), která zní:

"2) Učební obor, zaměření učebního oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.".

42. V oddílu E se u kódu 22-75-2/02, 22-75-2/03, 22-75-2/04, 28-61-2, 32-74-2/02, 32-74-2/04, 32-74-2/05, 36-77-2, 37-62-2, 45-75-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 3), která zní:

"3) Učební obor, zaměření učebního oboru určené od 1. 9. 1993 pouze pro absolventy 9. ročníků základní školy.".

43. V oddílu E se u kódu 24-35-2/02, 36-77-2 a 36-88-2 ve sloupci 5 poznámka 2) označuje jako poznámka 4).

44. V oddílu E se u kódů 28-73-2/01, 29-65-2, 29-70-2, 31-43-2, 31-45-2, 31-46-2, 31-49-2, 31-50-2, 31-51-2, 31-77-2/01, 31-85-2, 32-72-2, 32-74-2/01, 33-56-2, 33-62-2, 36-64-2, 36-74-2, 36-76-2, 36-79-2, 36-80-2, 45-77-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 5), která zní:

"5) Učební obor, zaměření učebního oboru, u kterého se od 1. 9. 1993 v třídách absolventů 9. ročníků základní školy zkracuje délka studia na dva roky.".

45. V oddílu E se u kódu 24-66-2/12 ve sloupci 5 označuje poznámka 3) jako poznámka 6).

46. V oddílu E se u kódu 28-66-2/01 ve sloupci 5 označuje poznámka 4) jako poznámka 7).

47. V oddílu E se před kód 32-50-2 vkládá nový učební obor, který zní:

"32-49-2Sedlář  H7 10 32-50-2 32-46-4/03".

48. V oddílu E u kódu 32-50-2 název učebního oboru zní:

"32-50-2Brašnář H7 10 32-50-232-46-4/03".

49. V oddílu E se u kódu 64-51-2 ve sloupci 5 označuje poznámka 6) jako poznámka 8).

50. V oddílu E se na konci nadpisu části III připojuje poznámka 9), která zní:

"9) Počínaje 1. 9. 1993 se do těchto oborů přijímají pouze absolventi 9. ročníků základní školy s vyjímkou oborů 64-47-2, 64-48-2 a 64-55-2.".

51. V oddílu E z části 3 se vypouští učební obory označené kódy 24-75-2, 24-76-2, 26-93-2 a 37-73-2.

52. Oddíl F včetně nadpisu zní:

"ODDÍL F

Studium na školách s vlastním studijním programem

Kód studiaStudium
63-46-3Obchodní škola
63-47-3Odborná škola
63-17-6Obchodní akademie (čtyřletá)
63-18-6Obchodní akademie (pětiletá)
63-44-3,6Rodinná škola (dvouletá, tříletá nebo čtyřletá)
63-19-3,6Hotelová škola
01hotelový provoz
02managering a cestovní ruch".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Přesunout nahoru