Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 185/1992 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství

Částka 38/1992
Platnost od 30.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 17 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 27. března 1992 č. j. MH/1-3116/207/92, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. j. MH/1-11369/1439/1989, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství, ve znění výnosu ministerstva vnitra České republiky č. j. MH/1-7415/405/1990.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1992.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky, civilně správním úseku, odboru komunálního hospodářství, na okresních správách sociálního zabezpečení, v Pražské správě sociálního zabezpečení, v okresních úřadech, v Magistrátním úřadu hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru