Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 184/1992 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany

Částka 38/1992
Platnost od 30.04.1992
Účinnost od 30.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 101 písm. b) a d) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, výnos ze dne 31. března 1992 č. j. PO-3025/V-91, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. června 1986 KM-203/P-86 (registrované v částce 13/1986 Sb.), kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany.

Výnosem se zrušují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 1. října 1976 č. j. PO-2403/1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností (registrované v částce 25/1976 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Úplné znění textu výnosu bude uveřejněno v Ústředním věstníku České republiky a ve Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí a lze do nich nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky a u okresních úřadů v České republice.

Přesunout nahoru