Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 177/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu

Částka 37/1992
Platnost od 16.04.1992
Účinnost od 11.09.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 1991 byl v Brně podepsán Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a dne 19. listopadu 1991 byl v Bukurešti podepsán Dodatek k tomuto Protokolu.

Protokol i Dodatek k Protokolu vstoupily v platnost na základě svých článků 7 a 4 dnem podpisu.

Do textu Protokolu i Dodatku k Protokolu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničních věcí a federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru