Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 166/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

Částka 36/1992
Platnost od 15.04.1992
Účinnost od 15.04.1992
Zrušeno k 01.01.2001 (218/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

166

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 3 se v první větě za slova "prostředků získaných" vkládají slova "úvěrem nebo".

2. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "výdaje na emisi státních cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům" nahrazují slovy "výdaje na emisi státních cenných papírů a na její správu, na úhradu výnosů vlastníkům, včetně odkupu emise po skončení lhůty splatnosti".

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se na konci vypouští čárka a připojují se slova "a případné splátky závazků vyplývající z převzatých záruk za úvěry,".

4. § 36 písm. b) zní:

b) schvalovat až do výše 10 % objemu příjmů státního rozpočtu republiky schváleného zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok státní záruky, zejména za úvěry poskytované právnickým osobám.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přesunout nahoru