Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 161/1992 Sb.Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností

Částka 35/1992
Platnost od 01.04.1992
Účinnost od 01.04.1992
Zrušeno k 07.01.2002 (3/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

161

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. března 1992

o registraci církví a náboženských společností

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Církve a náboženské společnosti,1) které hodlají vyvíjet svou činnost na území České republiky, registruje ministerstvo kultury České republiky

a) hlásí-li se k nim nejméně deset tisíc zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b) hlásí-li se k nim nejméně 500 zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a jsou-li tyto církve a náboženské společnosti členy Světové rady církví.

§ 2

Registraci nebo zrušení registrace církve nebo náboženské společnosti oznámí ministerstvo kultury České republiky písemně Českému statistickému úřadu do sedmi dnů poté, co rozhodnutí nabude právní moci.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

Přesunout nahoru