Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 142/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy

Částka 32/1992
Platnost od 09.04.1992
Účinnost od 01.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

142

ZÁKON

ze dne 5. března 1992,

kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, vydaný podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnosem federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1978 č. j. 24 300/1978-032, reg. v částce 4/1979 Sb., ve znění výnosu ze dne 10. ledna 1983 č. j. 24 665/1982-032, reg. v částce 32/1983 Sb. a výnosu ze dne 12. srpna 1988 č. j. 14 830/1988-020, reg. v částce 30/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Díl 02 - Seznam zaměstnání VODNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o následující povolání a popis pracovní činnosti:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
176Svářeč kovů 22 - 0 - 68321 721Svařování loďařských výrobků uvnitř a na povrchu lodí

2. Díl 03 - Seznam zaměstnání ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se mění v následujících popisech pracovních činností u povolání:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
72Traťový strojník 03 - 1 - 064531Řízení a obsluha strojů těžké strojní mechanizace traťového hospodářství:
a) čističky štěrkového lože,
b) podbíječky prazčů,
c) odklizovacího stroje, např. SM 2,
d) zařízení pro zhutňování štěrkového lože, např. ZŠ 72, VDM 800, D 9 Malissa, apod.,
e) zařízení pro úpravu štěrkového lože se současným přesunem štěrku, např. USP 3000 8, PUŠL, R 79, apod.,
f) svařovacího stroje kolejnic,
g) kropícího vlaku (herbicidy)
73Elektromechanik 22 - 0 - 15331 202Obsluha automatické strojní podbíječky prazčů (např. Plasser - Duomatic, Tampere elektric, Main- liener universal) při práci a obsluha elektrocentrály svařovací soupravy PRSM a K 190 P
74Zámečník kolejových vozidel 03 - 5 - 06392 202Práce se součástmi diesel elektrické lokomotivy spo- čívající v ručním broušení, řezání, škrábání, vrtání a zabrušování azbestové izolace

3. Díl 03 - Seznam zaměstnání ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o další popisy pracovních činností u povolání:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
76Elektromontér 22 - 0 - 16331 104Práce na stožárech, věžích a konstrukcích ve výškách nad 10 m ve vynucených polohách a v závěsu na pasech
5Práce při údržbě a opravách trakčního vedení v železničním prostoru z izolovaných plošin nebo konstrukcí v blízkosti částí pod napětím, např. výměně armatur, prvků, měření, regulace geometrické polohy apod. podmíněných příkazem B podle elektrotechnických předpisů ČSN 34 31 12
93Strojírenský dělník 22 - 0 - 65321 014Odmašťování v perchlorethylenu a jeho parách ve velkých vanách při stálé práci
5Tryskání kolejnic ocelovými broky uvnitř tryskacího boxu a křemičitým pískem s obsluhou mimo tryskací komoru
6Ruční laminování skelných tkanin polyesterovými pryskyřicemi a montáž laminových dílů před jejich polymerizací ve výrobě lepených izolovaných styků kolejnic, včetně přípravy pryskyřic
94Řidič-strojník pracovních strojů 21 - 2 - 06441 102Řízení dozerů s radlicí 2 m a větší při zemních pracích a pracích v kolejovém loži
14Malíř a natěrač 21 - 2 - 06422 623Otryskávání ocelových konstrukcí křemičitým pískem
4Metalizace ocelových konstrukcí

4. Díl 04 - Seznam OSTATNÍCH ZAMĚSTNÁNÍ zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o tato další povolání a popisy pracovních činností:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příklPopis pracovní činnosti .Pozn.
177Vodárenský dělník 24 - 1 - 032721Obsluha a údržba zařízení čistírny odpadních vod znečištěných ropnými a dehtovými látkami při čištění cisteren a nádrží, vod virulentních, mikrobiálních, toxických a splaškových se zvýšeným pracovním rizikem při čistění zakrytých železničních vozů a přepravních pomůcek (kontejnerů a pod.) s izolací odpadních kalů filtrací a sedimentací 
178Úpravář vody-chemik 24 - 1 - 02272,31Obsluha a údržba mechanicko-biologické čistící stanice odpadních vod znečistěných ropnými a dehtovými látkami při čistění cisteren a nádrží, vod virulentních, mikrobiálních, toxických a splaškových se zvýšeným pracovním rizikem při čistění zakrytých železničních vozů a přepravních pomůcek (kontejnerů apod.) s dávkováním chemikálií při neutralizaci aúpravě vodivosti vod alkáliemi nebo kyselinami dávkováním flokulantů pro izolaci odpadních kalů 
179Strojník SP 0 - 14.3271Obsluha a údržba strojního zařízení při čistění železničních cisteren po ropných a dehtových substrátech, případně jiných chemikáliích při rozpouštění jejich sedimentů rozpustidly (petrolejem, lehkými oleji apod.) s úpravou tepelného režimu, paření a proplachování vodou, sedimentací a nastavování složitého rozvodu odpadních látek ke spalování a vod k čistění 
180Strojník energ. zařízení AG 0 - 05.3271, 2751Obsluha kombinovaného fluidního spalování fosilních paliv a tekutých odpadů polycyklických aromatických uhlovodíků (dehtů) a dalších toxických průmyslových odpadů vymezených hygienickou službou, včetně odpadních vod při čistění železničních cisteren 
181Výškový specialista MH 7 - 11.342921Provádění prohlídek skalních svahů a převisů za použití závěsných lan. K zabezpečení tratě odstraňování uvolněné horniny pomocí klínů, kladiv, sochorů, špičáků, lan a pneumatických sbíječek. Odstraňování nebezpečných převisů a větší masy uvolněné horniny odstřelem 
182Dělník hygienické služby5431dezinsekce prostředky k hubení hmyzu plynem (kyanovodíkem, oxidem siřičitým) nebo látkami kontaktními (organofosfáty) klasifikovanými jako jedovaté nebo zvláště jedovaté a deratizace prostor všeho druhu jedovatými požerovými přípravky kladením návnad při hubení hlodavců, např. přípravky FICAM W., KUMATOX 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1992.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru