Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 140/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla

Částka 31/1992
Platnost od 01.04.1992
Účinnost od 01.07.1992
Zrušeno k 11.12.1992 (563/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

140

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1992

o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Pedagogická fakulta v Nitre a Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre sa zlučujú.

(2) Zlúčením vysokých škôl podľa odseku 1 sa zriaďuje vysoká škola s názvom "Nitrianska univerzita".

(3) Sídlom Nitrianskej univerzity je Nitra.


§ 2

Zrušuje sa

1. § 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách, ak sa týka Pedagogickej fakulty v Nitre,

2. § 4 vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru