Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992

Částka 30/1992
Platnost od 03.04.1992
Účinnost od 03.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 6. března 1992

o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992

Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

Dnem 4. května 1992 se vydávají do oběhu mince po 10 Kčs s letopočtem 1992 (dále jen "desetikoruna").

§ 2

(1) Desetikoruna se razí ze slitiny obsahující 92 dílů mědi, 6 dílů hliníku a 2 díly niklu. Hmotnost desetikoruny je 8 g, její průměr je 24,5 mm. Na hraně mince se střídají hladká a vroubkovaná pole.

(2) Při ražbě desetikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníku a niklu 10/1000.

(3) Na líci desetikoruny je vpravo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a nad ním je zkratka názvu státu "ČSFR". Vlevo od státního znaku je označení hodnoty číslem "10". Pod označením hodnoty a státním znakem je v jednom řádku zkratka "Kčs" a letopočet "1992". Autorkou návrhu lícní strany je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod letopočtem.

(4) Na rubu desetikoruny je portrét Aloise Rašína. Jeho jméno "A. RAŠÍN" je v opisu vpravo, letopočty "1867-1923" v opisu vlevo. Autorem návrhu rubové strany je akademický sochař Josef Úprka, iniciála jeho jména "U" je umístěna při pravém okraji mince dole mezi portrétem a jménem.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Přesunout nahoru