Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 128/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Částka 30/1992
Platnost od 03.04.1992
Účinnost od 03.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

128

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 20. února 1992

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 447 odst. 3 občanského zákoníku:


§ 1

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě náležející podle občanskoprávních předpisů se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o takto stanovená procenta:

a) 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1989,

b) 5 % za kalendářní rok 1990,

c) 5 % za I. pololetí roku 1991.

(2) Náhrada podle odstavce 1 písm. a) nepřísluší poškozenému za dobu, za kterou mu na úpravu náhrady za ztrátu na výdělku vznikl nárok podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1983 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.

(3) Úprava podle odstavce 1 se provede na žádost poškozeného i v případech, kdy po 31. prosinci 1980 mu náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě nepříslušela, protože to neumožňovaly právní předpisy o částkách omezujících způsob výpočtu a poskytování těchto náhrad.

§ 2

(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 447 odst. 2 občanského zákoníku.

(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení se při úpravě náhrady za ztrátu na výdělku podle § 1 nepřihlíží.

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle tohoto nařízení vlády přísluší od 1. prosince 1991.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Přesunout nahoru