Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Částka 28/1992
Platnost od 25.03.1992
Účinnost od 01.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
74 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 114/1992 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Cílem zákona, kterým se zřizuje Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, je především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů . Stávající právní úprava již nezajišťuje informovanost adresátů těchto právních norem v takové míře, kterou by s ohledem na současný stav informačních technologií bylo možné považovat za optimální.

Poslední změna: 23.11.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Nebesa v kategorii „národní přírodní rezervace“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2020 v částce č. 130 pod číslem 324/2020 Sb. s účinností od 01.08.2020
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrhem vyhlášky dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Bystřina – Lužní potok v kategorii „národní přírodní památka“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 112 pod číslem 293/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Navrhovanou právní úpravou dochází k vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Děvín v kategorii „národní přírodní rezervace“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 113 pod číslem 295/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Navrhovanou právní úpravou dochází k vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Čtvrtě v kategorii „národní přírodní rezervace“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 113 pod číslem 294/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Navrhovanou právní úpravou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Mladá v kategorii „národní přírodní památka“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.06.2020 v částce č. 107 pod číslem 281/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Cílem vyhlášky je nastavení nového systému zonace v Krkonošském národním parku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.06.2020 v částce č. 95 pod číslem 257/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny došlo v roce 2017 ke změně pojetí zonace národních parků. Nařízení vládyv souladu s touto novelou upravuje zonaci pro Národní park Šumava.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.02.2020 pod číslem 42/2020 Sb. s účinností od 01.03.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

Hlavním účelem zákona je provedení adaptace právního řádu České republiky na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, resp. využívání invazních nepůvodních druhů.

Poslední změna: 22.01.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 287/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nové národní přírodní rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 286/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území, stejnojmenné národní přírodní rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 285/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 284/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky .

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 283/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Nezbytnost předkládaného návrhu vyhlášky je dána v důsledku nového vyhlášení vybraných zvláště chráněných území, které byly původně zřízeny před nabytím účinnosti stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny. Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení hranic a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 288/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Vyhláška mění vymezení zonace Národního parku Podyjí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2019 pod číslem 259/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Novela rozšiřuje případy, ve kterých může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům dřevin provedení nezbytných zásahů, o napadení dřevin biotickými škodlivými činiteli.

Poslední změna: 08.08.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Ukončeno: 30.07.2019 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Vyhláška reaguje na nově přijatou úpravu zonace v zákoně o ochraně přírody a krajiny a aplikuje ji na Národní park České Švýcarsko.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.07.2019 pod číslem 170/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Cílem předloženého návrhu je vydání zřizovacího předpisu formálně i obsahově odpovídajícího současnému právnímu i věcnému stavu na úseku ochrany přírody a krajiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 83/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Dle nové vyhlášky se území CHKO bude členit do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 84/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky s cílem zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodního útvaru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2018 pod číslem 269/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nové národní přírodní rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2018 pod číslem 271/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky s cílem zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodní útvaru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2018 pod číslem 270/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

Účelem pvyhlášky je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2018 pod číslem 272/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Nařízení vlády ma za cíl rozšířit seznam evropsky významných lokalit.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.08.2018 pod číslem 187/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Vyhláška stanovuje náležitostí tzv. naturového posouzení a náležitosti hodnocení vlivů na ostatní zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2018 pod číslem 142/2018 Sb. s účinností od 01.08.2018
Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

V návaznosti na nové vyhlášení zvláště chráněných území Plácky a Dolní Vinohrádky v kategorii „přírodní památka“ příslušnými kraji se ruší původní zřizovací dokumentace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.04.2018 pod číslem 52/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Břehyně - Pecopala v kategorii „národní přírodní rezervace“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.04.2018 pod číslem 51/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nového zvláště chráněného území s názvem Pískovna Erika v kategorii „národní přírodní památka“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.04.2018 pod číslem 50/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Kocelovické pastviny v kategorii „národní přírodní památka“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.04.2018 pod číslem 49/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Vyhláška plně nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.03.2018 pod číslem 45/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Novela přispívá k jednoznačnějšímu vymezení a sjednocení rámce pro stanovení cílů ochrany národních parků v ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.04.2017 pod číslem 123/2017 Sb. s účinností od 01.06.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 105/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 108/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 106/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 107/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 110/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhlášení Národní přírodní rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 109/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 111/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

Vymezení zón odstupňované ochrany přírody na celém území Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.02.2017 pod číslem 52/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Nahrazení původní vyhlášky č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.02.2017 pod číslem 51/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odstranění nejasnosti při aplikaci ustanovení, která založila režim poskytování náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření.

Návrh neprošel 21.02.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)