Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c96/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 96/1991
Platnost od 05.12.1991
Účinnost od 05.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 8. listopadu 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecního zastupitelstva v obci

Sedlec okres Praha - východ

a do nově zřízené městské části

Praha - Trója hlavního města Prahy

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 30. listopadu 1991 v obci Sedlec a na čtvrtek dne 12. prosince 1991 v nové městské části Praha - Trója s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

v z. Kalvoda v. r.

Příloha č. 1 k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích Sedlec, okres Praha - východ

lhůtaúkol
1. 11.stanovení počtu členů zastupitelstva
jmenování zapisovatelů volebních komisí
stanovení volebních okrsků a volebních místností
vyložení seznamu voličů způsobem v místě obvyklým; zahájení námitkového řízení
vyhlášení doby a místa konání voleb
5. 11.předání kandidátních listin volebních stran pro volbu do zastupitelstva v obci a delegování jejich zástupců do volebních komisí
8. 11.svolání prvního zasedání místní volební komise starostou obce
11.11.registrace platných kandidátních listin místní volební komisí
podle potřeby je doplněn počet členů okrskových volebních komisí
začátek volební kampaně, určení plochy k vylepování plakátů ve volební kampani
15.11.svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí starostou obce
28.11.ukončení předvolební kampaně
poslední termín k odstoupení z kandidatury, popř. odvolání kandidáta volební stranou
dodání hlasovacích lístků voličům
29.11.uzavření seznamu voličů a ukončení námitkového řízení
30.11.den voleb

Příloha č. 2 k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích městská část Praha - Trója

lhůtaúkol
11.11.stanovení počtu členů zastupitelstva
jmenování zapisovatelů volebních komisí
stanovení volebních okrsků a volebních místností
vyložení seznamu voličů způsobem v místě obvyklým; zahájení námitkového řízení
vyhlášení doby a místa konání voleb
21.11.předání kandidátních listin volebních stran pro volbu do zastupitelstva v obci a delegování jejich zástupců do volebních komisí
27.11.svolání prvního zasedání místní volební komise starostou obce
2. 12.registrace platných kandidátních listin místní volební komisí
podle potřeby je doplněn počet členů okrskových volebních komisí
začátek volební kampaně, určení plochy k vylepování plakátů ve volební kampani
5. 12.svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí starostou obce
10.12.ukončení předvolební kampaně
poslední termín k odstoupení z kandidatury, popř. odvolání kandidáta volební stranou
dodání hlasovacích lístků voličům
11.12.uzavření seznamu voličů a ukončení námitkového řízení
12.12.den voleb
Přesunout nahoru