Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c90/1991 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 29.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, v českém i slovenském vydání,

2. v zákonu č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, v českém i slovenském vydání,

3. v opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. srpna 1991, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, vyhlášeném v částce 69/1991 Sb., v českém vydání

1. § 118 odst. 2 má správně znít:

"(2) Návrh na přezkoumání rozhodnutí soudem podle předchozího odstavce je možno podat až po vyčerpání opravného prostředku podle § 113, a to ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.".

2. § 46 odst. 3 má správně znít:

"(3) O zproštění funkce rozhodnuje orgán, který soudce do funkce jmenoval nebo přísedícího zvolil (§ 38), a to na návrh orgánu, který podává návrh na jejich jmenování, popřípadě zvolení.".

3. V Kategorizaci a katalogu odpadů v podskupině 515 Soli má správně být druh odpadu 51503 zařazen takto:

123456
51503Odpad fosforečnanu sodného a draselnéhoChemický průmysl, výroba pracích a konzervačních prostředků a hnojiv Z 

V podskupině 541 Ropné látky se za druh odpadu 54110 zařazuje druh odpadu 54111:

123456
5411Ostatní odpad s obsahem polychlorovaných bifenylůKomunální hospodářský průmysl ZN

V podstkupině 552 Organická rozpouštědla halogenová a jejich směsi u druhu odpadu 55201 položka č. 2 má správně znít: "Odpadní etylenchlorid (1,2-dichloretan)".

V podskupině 573 Kal a emulze s obsahem plastů má správně být druh odpadu 57306 zařazen takto:

123456
57306Kal s obsahem plastů a nehalogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, zpracování plastů ZN

Redakce

Přesunout nahoru