Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c88/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 88/1991
Platnost od 08.11.1991
Účinnost od 08.11.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 11. října 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:

obecokres
HýskovBeroun
Podbořanský RohozecLouny
FrahelžJindřichův Hradec
ŽďárRakovník
MoravečPelhřimov
RozkošZnojmo
StéblováPardubice

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 30. listopadu 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

HARMONOGRAM úkolů a lhůt k novému provedení voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
20. 10.obecní rada (starosta) stanoví počet členu zastupitelstva
starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumí;
je zahájeno námitkové řízení
obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konaní voleb
27. 10.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
4. 11.starosta svolá první zasedání místní volební komise
11. 11.místní volební komise zaregistrují platné kandidátní listiny
obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členu okrskových volebních komisí
18. 11.starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební kampani
28. 11.starosta zajistí dodaní hlasovacích lístku voličům
kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
končí volební kampaň
29. 11.obecní úřad uzavře seznamy voličů
30. 11.proběhnou volby do zastupitelstva v obci
Přesunout nahoru