Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c84/1991 Sb.Opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

Částka 84/1991
Platnost od 12.11.1991
Účinnost od 12.11.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

Federálního výboru pro životní prostředí

ze dne 1. října 1991

k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

Federální výbor pro životní prostředí podle § 5 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, vyhlašuje:


- Seznam znečišťujících látek (příloha č. 1),

- Kategorizaci zdrojů znečišťování (příloha č. 2),

- Emisní limity pro vybrané znečišťující látky u vybraných technologií a zařízení a emisní limity všeobecně platné (příloha č. 3),

- Imisní limity pro znečišťující látky (příloha č. 4),

- Doporučené zvláštní imisní limity pro vyhlašování regulačních stupňů (příloha č. 5).


Ministr - předseda Federálního výboru pro životní prostředí:
Ing. Vavroušek CSc. v. r.


Opatřením Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon č. 309/1991 Sb., ze dne 9. července 1991, § 5 odst. 4) se vyhlašuje seznam znečišťujících látek, kategorizace zdrojů znečišťování a emisní a imisní limity pro vybrané znečišťující látky, platné na celém území České a Slovenské Federativní Republiky.

Poznámky pod čarou

**) Je míněna taková vlhkost plynu, která vyplývá z procesu technologie.

Přesunout nahoru