Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c8/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 8/1991
Platnost od 21.01.1991
Účinnost od 21.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 16. ledna 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb dle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:

obecokres
LibomyšlBeroun
MnichovicePraha - východ
RynholecRakovník
KarloviceBruntál
PliskovRokycany
KoteňčicePříbram
ÚterýPlzeň - sever
SlavětínLouny
PoliceŠumperk

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k novému provedení voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, dne 16. února 1991

Pro nové volby vyhlášené předsednictvem České národní rady na den 16. února 1991 platí veškeré instituty, které podle zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byly svěřeny radám národních výborů. Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva, jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení volebních okrsků a volebních místností. Vzhledem k tomu, že zákon ČNR č. 368/1990 Sb. neřeší podobné záležitosti odpovědnosti za nové volby, doporučujeme v těchto případech přenést odpovědnost za dodržení dalších institutů nespadajících do kompetence volebních komisí na orgány vykonávající státní správu v dané obci. K tomu platí následující lhůty a úkoly:

lhůtaúkol
31.1.Vyložit seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumět; je zahájeno námitkové řízení.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
1.2.Volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva.
Volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí.
4.2Je svoláno první zasedání místní volební komise.
6.2.Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny.
Příslušný správní orgán doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí.
Je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.
Začíná volební kampaň; je vyhrazena veřejná plocha k vylepování plakátů ve volební kampani.
13.2.Poslední termín k dodání hlasovacích lístků voličům.
14.2.Do 8.00 hodin se mohou kandidáti písemně vzdát své kandidatury; do stejného termínu mohou zmocněnci volebních stran odvolat kandidaturu kandidáta; do stejného termínu musí být ukončena volební kampaň.
15.2.Ve 12.00 hodin jsou uzavřeny seznamy voličů, končí námitkové řízení.
16.2.7.00 hodin poslední termín k předání seznamů voličů okrskovým volebním komisím.
8.00 hodin - 20.00 hodin proběhnou volby do obecního zastupitelstva.

Poznámka

Postoupení výsledků hlasování včetně zápisů je řešeno formou zvláštní instrukce.

Pozn.: V případě, že funkcionáři, kteří jsou za splnění jednotlivých úkolů při přípravě voleb ze zákona odpovědni, již nevykonávají své funkce, plní tyto úkoly jiný pověřený pracovník orgánu, vykonávající v dané obci výkon státní správy. Činnost volebních komisí končí po naplnění všech termínů stanovených zákonem.

Přesunout nahoru