Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c76/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 29. srpna 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích obec okres Bublava Sokolov Medlovice Uherské Hradiště Chvalkovice Náchod a stanoví den jejich konání na sobotu dne 19. října 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
9. 9.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumí; je zahájeno námitkové řízení
obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
16. 9.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
23. 9.starosta svolá první zasedání místní volební komise
30. 9.místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny
obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
7. 10.starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební kampani
17. 10.starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
končí volební kampaň
18. 10.obecní úřad uzavře seznamy voličů
19. 10.proběhnou volby do zastupitelstva v obci

Poznámky pod čarou

1) § 11 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu.

Přesunout nahoru