Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o2/c72/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích.

Částka 72/1991
Platnost od 23.09.1991
Účinnost od 23.09.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 22. srpna 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:

obecokres
Lhotky Mladá Boleslav
KrtyRakovník
MeznáTábor

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 19. října 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram

úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 36 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
9.9.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany
vyrozumí; je zahájeno námitkové řízení
obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
16.9.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
23.9.starosta svolá první zasedaní místní volební komise
30.9.místní volební komise zaregistrují platné kandidátní listiny
obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
7.10.starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů vevolební kampani
17.10.starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
končí volební kampaň
18.10.obecní úřad uzavře seznamy voličů
19.10. proběhnou volby do zastupitelstva v obci
Přesunout nahoru