Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c69/1991 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Částka 69/1991
Platnost od 12.09.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zrušeno k 09.09.1991 (o1/c73/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 31. července 1991,

kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Státní banka československá stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách:


§ 1

(1) Přípustná odchylka od úrokové sazby z krátkodobého úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou (dále jen "diskontní sazba") vymezující horní hranici úrokové sazby z úvěru právnickým osobám od bank a spořitelen je 9,5 %. Tato odchylka od diskontní sazby a jí vymezená horní hranice úrokové sazby platí i pro úvěry na podnikatelskou činnost občanů (fyzických osob).

(2) Vyšší úroková sazba z úvěrů, než odpovídá odstavci 1, může být uplatněna povaze v případě, že sjednaná splatnost úvěru je na žádost dlužníka prodloužena, popřípadě úvěr není splacen ve lhůtě.

(3) Odchylky od diskontní sazby, které by vymezovaly hranice úrokových sazeb z vkladů, se nestanoví.


§ 2

Zrušuje se opatření Státní banky československé ze dne 31. května 1991 publikované v částce 47/1991 Sb.

§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Předseda:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru