Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c63/1991 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

Částka 63/1991
Platnost od 21.08.1991
Účinnost od 21.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu České národní rady č. 280/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb., v českém i slovenském vydání

V čl. I má bod 2 správně znít:

2. V § 26 v odstavci 2 se za větu první vkládá tato věta: „Hlasuje-li se podle předchozího odstavce odděleně, hlasuje se pouze o pozměňovacích návrzích týkajících se projednávané části návrhu, a to v pořadí, jak byly podány.“.“

Redakce

Přesunout nahoru