Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c59/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích

Částka 59/1991
Platnost od 13.08.1991
Účinnost od 13.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 9. července 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích

Vrskmaň okres Chomutov
Svídnice okres Chrudim
Hrdibořice   okres Prostějov
Ošelín okres Tachov

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 28. září 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůta úkol
19. 8.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem na místě obvyklým o tom občany vyrozumí; je zahájeno námitkové řízení
obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
26. 8.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
2. 9.starosta svolá první zasedání místní volební komise
9. 9.místní volební komise zaregistrují platné kandidátní listiny obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
25. 9.starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisíXzačíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební kampani
26.9.    starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta končí volební kampaň
27. 9.obecní úřad uzavře seznamy voličů
28. 9.proběhnou volby do zastupitelstva v obci
Přesunout nahoru