Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c56/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

Částka 56/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 15.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 16 050/91 ze dne 2. července 1991, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu.

Opatření nabývá účinnosti dnem 15. července 1991.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku.

Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a na všech finančních a daňových ředitelstvích a finančních a daňových úřadech.

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 9 419/92 ze dne 13. 3. 1992, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí č. j. XIII/1 - 16 050/91 ze dne 2. 7. 1991 (reg. v částce 56/1991 Sb.) o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku. Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČR, ministerstvu financí SR a na všech finančních a daňových ředitelstvích a úřadech.

Přesunout nahoru