Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c55/1991 Sb.Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 31.07.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (338/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 21. června 1991

k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně

Ministerstvo financí České republiky podle § 24 odst. 2 bod 3 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, stanoví:


§ 1

Domovní dani podle § 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, nepodléhají budovy, ke kterým má právo hospodaření nebo je vlastní:

a) rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy,

b) státní podniky, státní hospodářské organizace, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace,

c) obce,

d) družstva, jejich zájmové organizace a společné zájmové organizace a družstevní podniky,

e) podniky zahraničního obchodu,

f) občanská sdružení a odborové organizace, jejich podniky a hospodářská zařízení a právnické osoby vzniklé na základě smluv o součinnosti občanských sdružení a odborových organizací,

g) politické strany a politická hnutí,

h) akciové společnosti vydávající pouze akcie na jméno, komanditní společnosti na akcie vydávající pouze akcie na jméno, ostatní obchodní společnosti, sdružení a společné podniky, jejichž zakladateli, účastníky či společníky jsou pouze osoby uvedené pod body a) až g),

i) nadace, jejichž zřizovateli jsou osoby uvedené pod body a) až h).

§ 2

Do základu domovní daně vyměřované podle nájemného a ceny užívání se nezapočítává zvýšení úhrady pro větší podlahovou plochu obytných místností1) u bytu vlastníka domu.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a postup upravený v § 2 tohoto opatření se použije poprvé pro vyměřování domovní daně na rok 1991.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru