Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c55/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 31.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 21. června 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecního zastupitelstva v obci Pomezí nad Ohří okres Cheb a stanoví den jejich konání na pátek 26. července 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k novému provedení voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
17. 6.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
 starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
 obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
 obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumí; je zahájeno námitkové řízení
 obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
28. 6.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
 volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
1. 7.starosta svolá první zasedání místní volební komise
8. 7.místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny
 obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
 starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
 začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební kampani
23. 7.starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
24. 7.kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
 zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
 končí volební kampaň
25. 7.obecní úřad uzavře seznamy voličů
26. 7.proběhnou volby do zastupitelstva v obci
Přesunout nahoru