Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c47/1991 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 20.06.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu Slovenské národní rady č. 595/1990 Sb., o státní správě pro životní prostředí, v českém i slovenském vydání,

2. v zákonu České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v českém i slovenském vydání

1. V příloze A položce č. 26 se v kolonce 2 Úsek štátnej správy doplňují slova „ochrany ovzdušia“.

V příloze C se za položku č. 58 doplňuje položka č. 58a, která zní:

58a _“_ zák. SNR č. 372/1990 Zb. v znění zák. SNR č. 524/1990 Zb. § 34 Prejednávanie priestupkov, ktorými sa porušili povinnosti na úseku vodného hospodárstva

V názvu přílohy D má být místo „na okresně úřady životného prostredia“ správně uvedeno „na obvodné úrady životného prostredia“.

2. § 2 odst. 1 má správně znít:

(1) Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí

a) nezastavěné pozemky,

b) pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob,

c) stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek,

které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, pokud jsou ve vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 1.“.

Redakce

Přesunout nahoru