Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o3/c47/1991 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 01.06.1991
Zrušeno k 01.08.1991 (o3/c69/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 31. května 1991,

kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Státní banka československá stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách:


§ 1

(1) Přípustná odchylka od úrokové sazby z krátkodobého úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou (dále jen "diskontní sazba") vymezující horní hranici úrokové sazby z úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen je 12 %. Tato odchylka od diskontní sazby a jí vymezená horní hranice úrokové sazby platí i pro úvěry na podnikatelskou činnost občanů (fyzických osob).

(2) Vyšší úroková sazba z úvěrů, než odpovídá odstavci 1, může být uplatněna pouze v případě, že sjednaná splatnost úvěru je na žádost dlužníka prodloužena, popřípadě úvěr není splacen ve lhůtě.

(3) Odchylky od diskontní sazby, které by vymezovaly hranice úrokových sazeb z vkladů, se nestanoví.


§ 2

Zrušuje se opatření Státní banky československé ze dne 19. listopadu 1990 publikované v částce 83/1990 Sb.

§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 1991.


Předseda:

v z. Ing. Zahradník v. r.

Přesunout nahoru