Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c47/1991 Sb.Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 20.06.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (368/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 10. května 1991

o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků

Ministerstvo financí České republiky podle § 10 odst. 3 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích, stanoví:


§ 1

Magistrátní úřad hlavního města Prahy může v jednotlivých odůvodněných případech k zamezení nesrovnalostí nebo zmírnění tvrdostí správní poplatek snížit nebo prominout, jde-li o úkon prováděný Magistrátním úřadem hlavního města Prahy, obvodním nebo místním úřadem v městských částech. Úlevu však nelze poskytnout v případě položky 12 písm. b) sazebníku I., vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích.

§ 2

V rámci výkonu státní správy se Magistrátní úřad hlavního města Prahy přesvědčuje dohlídkami u orgánů rady hlavního města Prahy, obvodních nebo místních úřadů v městských částech o správnosti a včasnosti vyměření, vybrání a placení správních poplatků, jde-li o poplatky, které jsou příjmem hlavního města Prahy a městských částí.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Přesunout nahoru