Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c46/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 46/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 16. května 1991

o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně o volební stížnosti na platnost voleb do obecních zastupitelstev v obcích Štítary a Tlumačov vyhlašuje podle § 47 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, znovuprovedení voleb v obcích:

obecokres
ŠtítaryZnojmo
TlumačovZlín

a stanoví den jejich konání na sobotu 29. června 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení voleb podle § 47 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Dne 16. května 1991 rozhodlo předsednictvo České národní rady svým usnesením č. 397, aby v obci Štítary, okr. Znojmo a obci Tlumačov, okr. Zlín byly znovu provedeny volby do obecních zastupitelstev. Termín konánívoleb stanovilo na 29. června 1991. Pro tyto volby platí veškeré instituty, které podle zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byly svěřeny radám národních výborů. Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva, jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení volebních okrsků a volebních místností. Vzhledem k tomu, že zákon ČNR č. 368/1990 Sb. neřešípodobné záležitosti odpovědnostíza dodatečně opakované volby,doporučujemevtěchtopřípadechpřenéstodpovědnostzadodrženídalšíchinstitutůnespadajícíchdokompetence volebních komisí na orgány vykonávající státní správu v dané obci. K tomu platí následující lhůty a úkoly:

lhůtaúkol
3. 6.Vyložit seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumět; je zahájeno námitkové řízení.
 Vyhlásit způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb.
 Vyhlásit způsobem v místě obvyklým počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
7. 6.Volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva.
 Volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí.
11. 6.Je svoláno první zasedání místní volební komise.
14. 6.Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny.
 Příslušný správní orgán doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí.
 Je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.
 Začíná volební kampaň; je vyhrazena veřejná plocha k vylepování plakátů ve volební kampani.
26. 6.Poslední termín k dodání hlasovacích lístků voličům.
27. 6.Do 8.00 hodin se mohou kandidáti písemně vzdát své kandidatury; do stejného termínu mohou zmocněnci volebních stran odvolat kandidaturu kandidáta; do stejného termínu musí být ukončena volební kampaň.
28. 6.Ve 12.00 hodin jsou uzavřeny seznamy voličů, končí námitkové řízení.
29. 6.7.00 hodin poslední termín k předání seznamů voličů okrskovým volebním komisím.
 8.00 hodin - 20.00 hodin proběhnou volby do obecního zastupitelstva.

Poznámka

Postoupení výsledků hlasování České volební komisi, včetně zápisů je řešeno zvláštní instrukcí.

Pozn.: V případě, že funkcionáři, kteří jsou za splnění jednotlivých úkolů při přípravě voleb ze zákona odpovědni, již nevykonávají své funkce, plní tyto úkoly jiný pověřený pracovník orgánu, vykonávající v dané obci výkon státní správy. Činnost volebních komisí končí po naplnění všech termínů, stanovených zákonem.

Přesunout nahoru