Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c42/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 42/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

z 26. dubna 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:

obec okres Záryby Zadní Chodov Mělník Tachov a stanoví den jejich konání na sobotu 22. června 1991, s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

HARMONOGRAM úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
10. 5.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
 starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
 obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
 obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumí; je
 zahájeno námitkové řízení
 obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
17. 5.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
 volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
24. 5starosta svolá první zasedání místní volební komise
31. 5.místní volební komise zaregistrují platné kandidátní listiny
 obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
 starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
 začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební
 kampani
12. 6.starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
14. 6.kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
 zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
 končí volební kampaň
21. 6.obecní úřad uzavře seznamy voličů
22. 6.proběhnou volby do zastupitelstva v obci
Přesunout nahoru