Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c33/1991 Sb.Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad

Částka 33/1991
Platnost od 10.05.1991
Účinnost od 01.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATRENIE

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 28. marca 1991 číslo 743/1991-SM

o úprave niektorých cestovných náhrad

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa čl. III vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 148/1991 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo SSR do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157, určuje a zverejňuje túto úpravu sadzieb cestovných náhrad:


I. Vo vyhláške č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov:

1. V § 7 sa nahrádza

- v odseku 1 suma 40 Kčs sumou 57 Kčs,

- v odseku 2 suma 16 Kčs sumou 23 Kčs a suma 25 Kčs sumou 36 Kčs,

- v odseku 5 suma 9 Kčs sumou 13 Kčs, suma 16 Kčs sumou 23 Kčs a suma 15 Kčs sumou 21 Kčs,

- v odseku 6 suma 65 Kčs sumou 93 Kčs.

2. V § 13 ods. 2 prvej vete sa nahrádza suma 45 Kčs sumou 62 Kčs, suma 26 Kčs sumou 35 Kčs a suma 16 Kčs sumou 21 Kčs.

3. V § 15 ods. 1 písm. b) sa nahrádza suma 11 Kčs sumou 16 Kčs.

4. V § 21 ods. 1 sa nahrádza suma 12 Kčs sumou 17 Kčs.

5. V § 22 ods. 1 sa nahrádza suma 40 Kčs sumou 57 Kčs.

6. V § 23 ods. 5 sa nahrádza suma 12 Kčs sumou 17 Kčs.

7. V § 24 ods. 1 písm. b) sa nahrádza suma 12 Kčs sumou 17 Kčs.

II. V úprave Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení neskorších predpisov:

v § 2 ods. 1 písm. b) sa nahrádza suma 40 Kčs sumou 57 Kčs, suma 27 Kčs sumou 39 Kčs a suma 21 Kčs sumou 30 Kčs.

III. Pre úpravu paušálnych náhrad stravného určených príslušnými ústrednými orgánmi v zmysle § 25 vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje rozhodujúci index 143,4.


Takto upravené sadzby náhrad patria od 1. apríla 1991.


Minister:
MUDr. Novák CSc. v. r.

Přesunout nahoru