Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c32/1991 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 32/1991
Platnost od 06.05.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, byly u něj uloženy k 31. březnu 1991 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví vodního hospodářství uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.

2. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví vodovodů a kanalizací uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.

3. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví spotřebního průmyslu uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Unií zaměstnavatelských svazů ČSFR - svazem dřevozpracujícího průmyslu.

4. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví nábytkářského průmyslu uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Unií zaměstnavatelských svazů ČSFR - Svazem dřevozpracujícího průmyslu.

5. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví průmyslu papíru a celulózy uzavřená mezi Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem průmyslu papíru a celulózy.

6. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví dřevozpracujícího průmyslu uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Unií zaměstnavatelských svazů ČSFR - svazem dřevozpracujícího průmyslu.

7. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví stavebnictví uzavřená mezi Odborovým svazem Stavba a Koordinační unií podnikatelských svazů ve stavebnictví České republiky zastupující Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky, Svaz českomoravského stavebnictví a Svaz stavebnictví České republiky.

8. Kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví hornictví, geologie a naftového průmyslu uzavřená mezi Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie, naftového průmyslu a Svazem podniků a akciových společností důlního průmyslu.

9. Svazová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví kovoprůmyslu uzavřená mezi Českou komorou Československého odborového svazu pracovníků v kovoprůmyslu a Svazem průmyslu České republiky.

10. Kolektívna zmluva na rok 1991 pre odvetvie kovopriemyslu uzatvorená medzi Ústredným výborom odborového zväzu pracovníkov v kovopriemysle a Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - odvetvovými zväzmi hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.

11. Vyšší kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví výroby řemesel a služeb uzavřená mezi Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb a Svazem drobné výroby, řemesel a služeb.

12. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního a konfekčního průmyslu.

13. Kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví polygrafického průmyslu uzavřená mezi Typografickou besedou, odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezku a Polygrafickým grémiem České republiky.

14. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1991 pro odvětví energetiky uzavřená mezi Federálním odborovým svazem energetiky a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

15. Kolektivní smlouva na rok 1991 pro odvětví plynárenství uzavřená mezi Československým odborovým svazem pracovníků plynárenství a Svazem podnikatelů v plynárenství.

Přesunout nahoru