Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c29/1991 Sb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad

Částka 29/1991
Platnost od 30.04.1991
Účinnost od 01.04.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 27. března 1991

o úpravě některých cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky podle čl. III vyhlášky č. 120/1991 Sb., kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách, určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I. Vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů:

1. V § 7 se nahrazuje v odstavci 1 částka 40 Kčs částkou 57 Kčs, v odstavci 2 částka 16 Kčs částkou 23 Kčs a částka 25 Kčs částkou 36 Kčs, v odstavci 5 částka 9 Kčs částkou 13 Kčs, částka 16 Kčs částkou 23 Kčs a částka 15 Kčs částkou 21 Kčs, v odstavci 6 částka 65 Kčs částkou 93 Kčs.

2. V § 13 odst. 2 první větě se nahrazuje částka 45 Kčs částkou 62 Kčs, částka 26 Kčs částkou 35 Kčs a částka 16 Kčs částkou 21 Kčs.

3. V § 15 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 11 Kčs částkou 16 Kčs.

4. V § 21 odst. 1 se nahrazuje částka 12 Kčs částkou 17 Kčs.

5. V § 22 odst. 1 se nahrazuje částka 40 Kčs částkou 57 Kčs.

6. V § 23 odst. 5 se částka 12 Kčs nahrazuje částkou 17 Kčs.

7. V § 24 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 12 Kčs částkou 17 Kčs.

II. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. srpna 1982 č. j. 315-5796-3161. o zvláštní úpravě cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí, ve znění pozdějších předpisů:

V § 2 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 40 Kčs částkou 57 Kčs, částka 27 Kčs částkou 39 Kčs a částka 21 Kčs částkou 30 Kčs.

III. Pro úpravu paušálních náhrad stravného stanovených příslušnými ústředními orgány ve smyslu § 25 vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje rozhodný index 143,4.


Takto upravené sazby náhrad přísluší od 1. dubna 1991.


Náměstek ministra:
JUDr. Šmolcnop v. r.

Přesunout nahoru