Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c28/1991 Sb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístku pre cudzincov

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.01.1992 (522/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. marca 1991

o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, ustanovuje:


§ 1

(1) Správny poplatok podľa položky 5 písmena b) I. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch, za vydanie poľovníckeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti pre cudzincov na jeden kalendárny rok sa vyberie vo výške 5000 Kčs.

(2) Za vydanie poľovníckeho lístka na jeden mesiac sa vyberie správny poplatok vo výške 1500 Kčs.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


Minister:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Přesunout nahoru