Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c27/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 27/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 15.04.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 14. března 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích a městském obvodě:

obecokres
ValečKarlovy Vary
MilíkovFrýdek-Místek
HostějovUherské Hradiště
Vratislavice n/Nisouměsto Liberec

a stanoví den jejich konání na sobotu 20. dubna 1991, s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou býti přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram

úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, dne 20. dubna 1991

Na základě splnění podmínek podle § 56 odst. 1 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, a s tím souvisejícího vyhlášení nových voleb předsednictvem ČNR na den 20. dubna 1991 platí veškeré instituty, které podle zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byly svěřeny radám národních výborů. Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva, jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení volebních okrsků a volebních místností. Vzhledem k tomu, že zákon ČNR č. 368/1990 Sb. neřeší podobné záležitosti odpovědnosti za nové volby, doporučujeme v těchto případech přenést analogicky odpovědnost za dodržení těchto a dalších institutů nespadajících do kompetence volebních komisí na orgány vykonávající státní správu v dané obci.

K tomu platí následující lhůty a úkoly:

LhůtaÚkol
27.3.Vyložit seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumět; je zahájeno námitkové řízení.
 Vyhlásit způsobem v místě obvyklým dobu a místo konáni voleb.
 Vyhlásit způsobem v místě obvyklým počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
2. 4.Volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva.
 Volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí.
5. 4.Je svoláno první zasedání místní volební komise. Volební strany odstraní případné nedostatky v kandidátních listinách.
8. 4.Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny.
 Příslušný správní orgán doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí.
 Je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.
 Začíná volební kampaň; je vyhrazena veřejná plocha k vylepování plakátů ve volební kampani.
17. 4.Poslední termín k dodání hlasovacích lístků voličům.
18. 4.Do 8.00 hodin se mohou kandidáti písemně vzdát své kandidatury; do stejného termínu mohou zmocněnci volebních stran odvolat kandidaturu kandidáta; do stejného termínu musí být ukončena volební kampaň.
19. 4.Ve 12.00 hodin jsou uzavřeny seznamy voličů, končí námitkové řízení.
20. 4.7.00 hodin poslední termín k předání seznamů voličů okrskovým volebním komisím.
 8.00 hodin - 20.00 hodin proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
 Volební komise postupují podle části šesté a sedmé zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

Poznámka:
Postoupení výsledků hlasování včetně zápisů je řešeno formou zvláštní instrukce ministerstva vnitra České republiky.

Pozn.: V případě, že funkcionáři, kteří jsou za splnění jednotlivých úkolů při přípravě voleb ze zákona odpovědni, již nevykonávají své funkce, plní tyto úkoly jiný pověřený pracovník orgánu, vykonávající v dané obci výkon státní správy. Činnost volebních komisí končí po naplnění všech termínů stanovených zákonem. Lhůty stanovené v harmonogramu jsou lhůtami krajními.

Přesunout nahoru