Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c23/1991 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 27.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. ve vyhlášce Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 483/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 111/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, v českém i slovenském vydání,

2. ve vyhlášce Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 485/1990 Sb., o změně a doplnění vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 23/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 84/1982 Sb., v českém i slovenském vydání,

3. ve vyhlášce Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 487/1990 Sb., o změně a doplnění vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 25/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v českém i slovenském vydání.

1. V příloze č. 3 písmeno C bodu 12 se na konci věty doplňuje „a riziko práce“.

2. V Čl. I bodu 4 má být místo „V § 3“ správně uvedeno „V § 4 ods. 3“.

3. V Čl. I bodu 6 má odstavec 7 správně znít:

(7) Zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b) bod 2 a 3 môže montážna organizácia odovzdať odberateľovi len so súhlasom orgánu dozoru.“.

Redakce

Přesunout nahoru