Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c23/1991 Sb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.01.1992 (522/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 4. března 1991

o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince

Ministerstvo financí České republiky podle § 10 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích, stanoví:


§ 1

Správní poplatek podle položky 5 písmene b) sazebníku I. správních poplatků, přílohy vyhlášky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, za vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti pro cizince ve výši 5000,- Kčs se vybere, jde-li o vydání nebo prodloužení jeho platnosti na jeden kalendářní rok. V případě vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti pro cizince na jeden měsíc vybere se poplatek ve výši 1500,- Kčs.


§ 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Přesunout nahoru