Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c16/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 16/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 8. února 1991

o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady

I. bere na vědomí výsledky hlasování dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích České republiky ze dne 26. ledna 1991;

II. vyhlašuje podle § 47 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, dodatečné volby do obecních zastupitelstev v těchto obcích okresu Zlín: Nedašov, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Nedašova Lhota, Návojná, Slušovice, Veselá, Štítná n. Vl., Jestřábí, Bohuslavice, Šarovy, Vlachovice, Haluzice a stanoví den jejich konání na sobotu 23. března 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

v z. Kalvoda v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

HARMONOGRAM úkolů a lhůt k dodatečnému provedení voleb podle § 47 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, za předpokladu, že předsednictvo České národní rady vyhlásí termín jejich konání na sobotu dne 23. března 1991

Na základě žádosti některých obcí okresu Zlín a doporučení České volební komise, týkajících se výsledků voleb do obecních zastupitelstev a s tím souvisejícího vyhlášení dodatečných nově provedených voleb předsednictvem ČNR na den 23. březen 1991, platí veškeré instituty, které podle zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byly svěřeny radám národních výborů. Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva, jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení volebních okrsků a volebních místností.

Vzhledem k tomu, že zákon ČNR č. 368/1990 Sb. neřeší podobné záležitosti zodpovědnosti za dodatečně opakované volby, doporučujeme v těchto případech přenést zodpovědnost za dodržení dalších institutů nespadajících do kompetence volebních komisí na orgány vykonávající státní správu v dané obci.

K tomu platí následující lhůty a úkoly:

lhůtaúkol
4. 3.Vyložit seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumět;
je zahájeno námitkové řízení.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
8. 3.Volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva.
Volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí.
11. 3.Je svoláno první zasedání místní volební komise.
13. 3.Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny.
Příslušný správní orgán doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí.
Je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.
Začíná volební kampaň; je vyhrazena veřejná plocha k vylepování plakátů ve volební kampani.
20. 3.Poslední termín k dodání hlasovacích lístků voličům.
21. 3.Do 8.00 hodin se mohou kandidáti písemně vzdát své kandidatury;
do stejného termínu mohou zmocněnci volebních stran odvolat kandidaturu kandidáta;
do stejného termínu musí být ukončena volební kampaň.
22. 3.Ve 12.00 hodin jsou uzavřeny seznamy voličů, končí námitkové řízení.
23. 3.7.00 hodin poslední termín k předání seznamů voličů okrskovým volebním komisím.
8.00 hodin - 20.00 hodin proběhnou volby do obecního zastupitelstva.

Poznámka: Postoupení výsledků hlasování včetně zápisů je řešeno formou zvláštní instrukce.

Poznámka: V případě, že funkcionáři, kteří jsou za splnění jednotlivých úkolů při přípravě voleb ze zákona odpovědni, již nevykonávají své funkce, plní tyto úkoly jiný pověřený pracovník orgánu, vykonávající v dané obci výkon státní správy. Činnost volebních komisí končí po naplnění všech termínů stanovených zákonem.

Přesunout nahoru