Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 98/1991 Sb.Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice

Částka 21/1991
Platnost od 25.03.1991
Účinnost od 25.03.1991
Zrušeno k 01.11.1991 (436/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. února 1991

o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Obvody a sídla okresních soudů se shodují s územím a sídlem okresů.1)

(2) Obvody obvodních soudů v Praze se shodují s obvody těchto soudů ke dni nabytí účinnosti zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. Sídlem obvodních soudů v Praze je hlavní město Praha.

(3) Obvod městského soudu v Brně se shoduje s územím města Brna. Sídlem městského soudu v Brně je město Brno.

§ 2

(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.2)

(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je hlavní město Praha.

§ 3

Ministerstvo spravedlnosti České republiky může obecně závazným právním předpisem

a) zřídit v obvodu soudu jeho pobočku,

b) určit za sídlo soudu jiné místo, než je sídlo příslušného okresu.


§ 4

Zrušuje se zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 až 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 248/1990 Sb.

2) § 3 body 1 až 7 zákona č. 36/1960 Sb.

Přesunout nahoru