Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 86/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením

Částka 18/1991
Platnost od 20.03.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

86

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva výnos, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením z 15. 10. 1990 č. 1489/1990 OSČ.

Výnos obsahuje zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie a bude platiť pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky v odvetviach lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu uvedených v jeho prílohe.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Výnos je uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky čiastka 3/1990 a možno do neho nahliadnuť na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru