Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 78/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu

Částka 16/1991
Platnost od 01.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky, ministerstvo financí Slovenské republiky a Státní banka československá

vydaly federální ministerstvo financí podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb., ministerstvo financí České republiky podle § 35 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 31 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a Státní banka československá podle § 391 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výnos o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu ze dne 22. února 1991, FMF č. j. V/3-4 307/1991, MF ČR č. j. 122/6940/1991, MF SR č. j. 7/637/1991, SBČS č. j. 166/11/1991. Výnos upravuje podmínky, za kterých je poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc stavebním bytovým družstvům na družstevní bytovou výstavbu, a způsob stanovení výše úhrady za užívání družstevních bytů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1991. Bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a u okresních úřadů.

Zrušuje se § 11 až 13 výnosu Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé č. 78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, (uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991).

Přesunout nahoru