Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem

Částka 14/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 31. ledna 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem

Federální ministerstvo hospodářství v dohodě se zúčastněnými orgány stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem, se mění takto:

1. V § 3 prvá věta zní: "Líh smějí vyrábět právnické osoby, které jsou lihovarskými závody, popřípadě do nichž je začleněn lihovarský závod, a pokud jde o pěstitelské pálení ovoce,1) i fyzické osoby oprávněné k provozování výroby podle zvláštních předpisů. K výrobě lihu se vyžaduje povolení ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky vydané po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem republiky.".

2. V § 4 se vypouštějí slova "s federálním ministerstvem zemědělství a výživy".

3. § 5 se vypouští včetně odkazu pod čarou.

4. V § 7 se vypouští odstavec 1.

5. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Veškerý líh vyrobený nebo dovezený na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou syntetického lihu určeného pro průmyslové zpracování, smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu pouze se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky".

6. V § 7 odst. 3 se slova "ČSSR" nahrazují slovy "do České republiky nebo Slovenské republiky".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.


Ministr

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy SSR č. 245/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.

Přesunout nahoru